MALINSKA, OSTROV KRK

Malinska je malebné prímorské turistické letovisko umiestnene pri pobreži lesnatého zálivu na ostrove Krk. Početné pláže, veľký počet slnečných dní a stredomorské podnebie tvoria Malinsku ideálnym miestom pre zdravotnú turistiku, a láka návštevníkov viac ako sto rokov.

O tsícročnej tradícii a bohatých dejinách svedčia posvätne pamiatky. Sú tu ešte stopy po minulých životoch – zvuky sopile, zachovalý ľudový „spev na tenko a na hrubo“, ktorý popri ľudovom tanci vo farebných kostýmoch umožňujú, aspoň na chvílu, únik z každodenného života.

Dostupnosť športovo-rekreačných zariadení uspokojí najmladšie až po najstaršie návštevníky Malinskej. Chvíle strávené na hotelovych športových zariadeniach alebo v niektorom z vodných športov bude potešením nielen pre začiatočníkov, ale aj pre skúsených nadšencov športových aktivít.